Når det gjelder bøker, er noe som sjelden får den oppmerksomheten den fortjener – papiret. Når det gjelder fargeleggingsbøker, som har tatt verden med storm de siste årene, bør man velge papir som ikke bare tilfredsstiller fargeleggingskravene, men også miljøet.

 

Det er vanskelig å forestille seg hvor mange fargeleggingsbøker som har blitt produsert de siste par årene. Mange.. er en underdrivelse. Når en slik trend som denne fargetrenden slår over oss, kan man i disse tider bare håpe at produsentene ikke bare tenker på fortjeneste, men også miljøet, i all fargeleggingsmoroen. Eller kan du gjøre mer enn bare å håpe?

 

 

På den ene siden ønsker man å ha et papir som gir fargeleggingen en god opplevelse, når fargene møter papiret, og på den annen side ønsker man å ha så lite fotavtrykk på miljøet som mulig. Det er ved ønsket om denne «dobbel tilfredsheten» at man måtte gjøre noen uønskede valg før. Men ikke nå lenger. Nå har utviklingen av papirgjenvinning kommet så langt at man ikke trenger å forholde seg til papirkvalitetskrav alene. Miljøpapiret kan fås hvitt som om det ble bleket, og med strukturer og overflater som kreves for å tilfredsstille fargeleggingsverdenen.

Miljøkalkulatoren resulterer i hva vårt valg av papir (Cocoon Offset) gjør bedre for miljøet enn vanlig papir. Beregnet fra Destination Coloring Bergen, Trondheim og Oslo, bare den første utgaven av totalt 6000 bøker.

Miljøkalkulatoren viser resultatet fori hva vårt valg av papir (Cocoon Offset) gjør bedre for miljøet enn vanlig papir. Beregnet fra Destination Coloring Bergen, Trondheim og Oslo, bare den første utgaven av totalt 6000 bøker.

 

 

Ved for eksempel resirkulering av trefritt papir reduserer man mengden avfall, CO2 og klimagasser, fraktutslipp, vann som brukes til produksjon, energi og skog. Akkurat hvor mye mindre fotavtrykket er ved å velge et papir over et annet, kan man beregne blant annet med miljøkalkulatorer for papir. Da vi fant ut hvilket papir vi ønsker å bruke, har vi brukt kalkulatoren som tilbys av Arjowiggins Graphic i Frankrike, som er en papirbasert miljøfokusert leverandør. (Det er også der vårt ECO-merkede trykkeri kjøper papiret til bøkene våre.) Prøv det selv (her).

Hvis du skulle lure på hvor du skal teste om en fargebok eller andre bøker har papir som er bra for miljøet eller ikke, kan du gå til sjekke papiret ditt. Her får du detaljert informasjon om papiret, i tillegg til en totalvurdering og en forklaring på hvordan det har blitt testet og målt.

Kontroller WWF-resultatet for papir for målfargingspapirDet er mange valg du kan gjøre for å tilfredsstille dine fargeleggingsbehov, uavhengig av om papiret er miljøvennlig eller ikke – det kan være slike ting som papirtykkelse for å unngå at fargen passerer gjennom papir. Men jo tykkere papiret er, jo viktigere er det å være miljøvennlig. Akkurat som antall sider er viktig. Antall bøker du skriver ut, er også av interesse, fordi jo større utskriften er, desto større innvirkning har du med ditt valg av papir.

 

Destination Colouring er en serie med avanserte fargeleggingsbøker med ulike destinasjoner som tema. I tillegg til å jobbe med de tradisjonelle tingene som design, layout og kommunikasjon – jobber vi hardt for å hele tiden finne de beste løsningene for miljøet. Vi jobber hele tiden med å finne den beste kombinasjonen av miljøvennlig og fargeleggingsvennlig papir. Vi jobber for å holde fotavtrykket nede, for eksempel ved å trykke lokalt. Trykking lokalt gir oss også muligheten til å se hvordan forholdene er i trykkeriet der vi skriver ut. Det er viktig for oss. Vi vet at de som jobber der har et godt arbeidsmiljø, og vi har alltid kontroll over hvordan de fokuserer på bærekraften.

 

Destination Colouring bøker:

Papir:
Kokong offset, Arjowiggins Graphic, Frankrike.

TS_EN_COCOON_OFFSET_00_ISS_01112015

Papiret sett fra et miljøperspektiv:

Ved å bruke Cocoon Offset i stedet for et ikke-resirkulert papir, ble miljøpåvirkningen redusert med: 1,520 kg deponi, 225 kg CO2 og klimagasser, 2,248 km reise i den gjennomsnittlige europeiske bilen, 41.740 liter vann, 2.604 kWh eller energi, 2470 kg tre. Kilder: Dataevaluering av karbonavtrykk av Labelia Conseil i samsvar med Bilan Carbone® metodikk. Beregningene er basert på en sammenligning mellom resirkulert papir som brukes versus et jomfrufiberpapir i henhold til de nyeste europeiske BREF-dataene (jomfrufiberpapir) som er tilgjengelig. Resultatene oppnås i henhold til teknisk informasjon og kan endres.

Tallene ovenfor er beregnet ut fra første utgave av Destination Coloring Bergen, Destination Coloring Oslo og Destination Coloring Trondheim, totalt 6000 bøker.

 

Utskrift og ECO-merking:

Molvik Graphic, Nordic Ecolabelled skriver, Lisensnummer: 2041 0960

Her kan du lese mer om hva det betyr.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!